B1
TASEME EESTI KEELE EKSAMIKS ETTEVALMISTAV KURSUS

Õppekava B1

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppe kogumaht on 260 tundi, sellest 180 tundi kontaktõpet ja 80 iseseisvat tööd.

Auditoorne töö koosneb õppetundidest ja seal teostatavatest praktilistest ülesannetest ja arutelust. Iseseisva töö käigus kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitud materjali, omandatakse sõnavara, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. 

Lisaks antakse iseseisvaid töid keskkonnas, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist B1-tasemel.