A1
EESTI KEELE KURSUS ALGAJATELE (A0-A1)

Õppekava A1

Eesti keele kursus algajatele (A0-A1)

Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest akadeemilist tundi on 80 kontaktõpe ja 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö.