Koolitused

SmartSensei Koolituskeskus pakub eesti keele õppe võimalust täiskasvanutele A1, A2, B1 tasemel. 

Eesti keele koolitus arendab kõiki vajalikke keelelisi osaoskusi: kuulamist, lugemist, tekstist arusaamist, kõnelemist, keskendudes kommunikatsioonile ja sõnavaraõpetusele. ning õppeprotsess on üles ehitatud vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemete kirjeldustele A1, A2, B1 keeletasemel.

Kursus arendab nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust. Osaleja omandab kursuse käigus lisaks keelele (suhtluskeel ning töö- ja ametialaga seotud teemad) ka tavaelus toimimiseks vajaliku erialase sõnavara (nt tööalane keeleoskus või teenindusega seotud valdkondades). Eesti keele õppe korraldamisel lähtume täiskasvanutele eesti keele õpetamise heast tavast.

Keelekursused toimuvad 2-3 korda nädalas kestusega 2 akadeemilist tundi korraga. Õpetaja loob keeleõppe tegevuste käigus keskkonna, kus osalejad saavad eesti keeles suhelda.

Kursuse lõpus tuleb sooritada eesti keele oskust mõõtev lõputest. Kursuse edukale lõpetajale väljastab koolitaja tunnistuse kursuse lõpetamise või tõendi kursuse läbimise kohta.

pdfki

 

2023 KOOLITUSTE KALENDER  | 2024 KOOLITUSTE KALENDER

 

KEELETESTID

Soorita keeleteste, et teada, millise tasemega kursus endale valida! Keeletesti sooritamine enne kursuse algust tagab keeleõppijate ühtlasema taseme kursustel. See annab keelekursusele parima tulemuslikkuse.

Soorita keeletest

ja saad teada, millise tasemega kursus endale valida.

Testi ennast