A2
tASEME EESTI KEELE EKSAMIKS ETTEVALMISTAV KURSUS

Õppekava A2

A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd (jooksvad iseseisvad kodutööd (digiharjutused, töölehed jms.), sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas).

...